NEUROPSYKIATRINEN VALMENNUS NEUMARI

NEUROPSYKIATRISTA VALMENNUSTA

 LAPSILLE JA NUORILLE JOENSUUN SEUDULLA

Neuropsykiatrinen valmennus on ohjauksellinen ja tavoitteellinen kuntoutusmenetelmä, jossa löydetään valmennettavan vahvuudet ja voimavarat arjessa toimimisen vahvistamiseksi.

VALMENNUS

Neumarin ratkaisukeskeisessä neuropsykiatrisessa valmennuksessa nostetaan esille asiakkaan vahvuudet, taidot ja osaaminen. Ei juututa menneisiin ja märehditä epäonnistumisia, vaan katse on uutta ja parempaa kohti. Kun vahvuudet, taidot ja voimavarat löytyvät, ne otetaan käyttöön ja juurrutetaan elämään. Pienetkin muutokset arjessa voivat olla suuria. Valmennuksessa voi oppia myös uusia toimintatapoja. Jokainen valmennusprosessi on omanlaisensa. Valmennusjakson pituus vaihtelee asiakkaan tilanteen ja tarpeen mukaan.

”Kaikki on sinussa itsessäsi, autan sinua löytämään piilossa olevat vahvuutesi ja taitosi.”

KENELLE ?

Neumarin valmennus on kohdennettu lapsille ja nuorille, joilla on neuropsykiatrinen diagnoosi tai sen piirteitä.

VALMENNUKSEN SISÄLTÖ

VALMENNUKSESSA VOIDAAN KESKITTYÄ ESIMERKIKSI SEURAAVIIN ASIOIHIN:

Arjen rytmittymiseen

Esim. itsenäinen herääminen, nukkumaan meneminen, läksyjen / kotitöiden tekeminen. 

Taitojen kehittymiseen

Esim. asioiminen, rahan käyttäminen, liikkuminen arjen ympäristössä, vuorovaikutus- ja sosiaaliset tilanteet, kaverisuhteet.

Ihmisenä kasvamiseen

Omiin taitoihin ja kykyihin luottaminen, itsensä arvokkaaksi ja osaavaksi tiedostaminen, omana itsenä riittäminen.

VALMENNUKSEN TOTEUTUS

 • Valmennustapaamisten tavoitteet laaditaan yhdessä asiakkaan, huoltajien ja hoitavan tahon kanssa.
 • Toteutan tapaamiset tiiviinä sarjana (yleensä 1x/vko) asiakkaan kotona, hoitopaikassa, koulussa tai muussa arjen ympäristössä.
 • Tapaan asiakasta kahdestaan. Tarpeen mukaan ja halutessaan myös huoltajat, opettajat tai ohjaajat voivat olla mukana tapaamisissa.
 • Teen tiivistä yhteistyötä huoltajien sekä tarvittaessa lapsen / nuoren opettajien, päivähoitohenkilöstön, muiden terapeuttien ja lähettävän tahon kanssa.
 • Menetelminä käytän mm. tulevaisuuden visiointia, piirtämistä, leikkimistä, toimimista todellisissa tilanteissa (esim. kaupassa, bussissa, harrastuksessa), mielikuvaharjoitteita, vahvuuksien esiin tuomista, aikaisempien onnistumiskokemusten hyödyntämistä, rentoutusta.
 • Opastan huoltajia ja muita lähihenkilöitä jatkamaan lapsen / nuoren kanssa valmennuksessa harjoiteltuja asioita, joista lapsi / nuori on hyötynyt.
tree, flowers, meadow

KUINKA ASIAKKAAKSI TULLAAN

Asiakasryhmä: Lapset ja nuoret, joilla on neuropsykiatrinen diagnoosi tai sen piirteitä

Asiakkaaksi tullaan: Siun Soten maksusitoumuksella

Työalue: Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Polvijärvi

Marita_web

TEKIJÄ

MARITA HIRVONEN

              

   • Sosiaalikasvattaja 1989
   • Neuropsykiatrinen valmentaja 2011
   • Neuropsykiatrisen valmennuksen jatkokoulutus (perhevalmennus) 2015
   • ART-koulutus (Aggresion Replacement Training) 2015
   • Lasten ja nuorten ryhmäterapiakoulutus 2013

  Minulla on yli 20 vuoden työkokemus neuropsykiatristen lasten, nuorten sekä heidän perheidensä ja ko. ryhmän asiantuntijatahojen parissa. Olen tehnyt neuropsykiatrista valmennusta vuodesta 2011 lähtien. Olen tavannut useita satoja lapsia ja nuoria sekä heidän perheitään. On ilo ja onni, että olen saanut olla mukana todistamassa muutoksia ja onnistumisia heidän elämässään.

   • Neuropsykiatrinen valmentaja 2016 – nykyhetki, Neuropsykiatrinen valmennus Neumari
   • Neuropsykiatrinen kuntoutusohjaaja 2010-2016, Honkalampi-säätiö
   • Projektityö neuropsykiatristen lasten ja nuorten parissa 2008 – 2010, Savon Vammaisasuntosäätiön ja Honkalampi-säätiön yhteistyöhanke
   • Projektityö neuropsykiatristen lasten ja nuorten parissa 2006-2008, eri yhdistysten (nyk. Aksoni ry.) yhteinen hanke
   • Projektityö neuropsykiatristen lasten ja nuorten parissa 2003 – 2005, Pohjois-Karjalan keskussairaala
   • Kuntoutusohjaaja / sosiaalikasvattaja 1998 – 2003, Pohjois-Karjalan keskussairaala

YHTEYSTIEDOT

Neuropsykiatrinen valmennus Neumari
Marita Hirvonen
Neuropsykiatrinen valmentaja

Puhelin: 044 9808 093
Sähköposti: marita.neumari@gmail.com
Y-tunnus: 2765617−3

verso